வெள்ளி, 5 பிப்ரவரி, 2010

இறப்பு -வாழ்க்கையின் உண்மை

இறப்பு -வாழ்க்கையின் உண்மை

எதிர்பாரா விருந்தாளி

உனக்கு பிடித்தவர்களை அழைத்துக்கொள்கிறாய்

உன்னைவிட எங்களுக்குப் பிடித்தவர்களை

எங்களைக் கேட்காமலே அழைத்துக்கொள்கிறாய்..

எவ்வளவு சுயநலக் காரன் நீ ...

நாங்கள் விரும்புகிறவர்களையே நீயும் விரும்புவது ஏனோ?

நாங்கள் உன்னைத்தான் வாழ்வின் உண்மை என்று நம்புகிறோம்.

வலியும் வேதனையும் புரியுமா உனக்கு ?

இருப்பினும் எங்களால் உன்னை தோற்கடிக்க முடியாது..